Traditional shipping: consultancy & support

Wet- en regelgeving

  De traditionele scheepvaart wordt geconfronteerd met regels die steeds ingewikkelder worden. Vaak wordt bij het opstellen van voorschriften geen rekening gehouden met het specifieke technische en operationele karakter van traditionele schepen.
Dat kan leiden tot grote problemen bij de bouw, keuring en exploitatie. Zelfs overheden en keuringsinstanties zien soms door de bomen het bos niet meer. Quality Sailing beschikt over diepgaande kennis van nationale en internationale voorschriften en kan u helpen om deze in uw situatie op de juiste manier toe te passen.
activiteiten: begeleiding van bouw en inspecties - juridische ondersteuning - operationele ondersteuning
 

Safety management

  Met een gestructureerd veiligheidsmanagementsysteem bewaakt u niet alleen de veiligheid van schip en opvarenden, maar voorkomt u ook onprettige (financiële) verrassingen als gevolg van achterstallig onderhoud of verlopen certificaten.
Quality Sailing heeft een Safety Management Systeem ontwikkeld dat geschikt is voor zowel de zee- als de binnenvaart. Door een pragmatische aanpak, volledig afgestemd op de specifieke omstandigheden in de traditionele scheepvaart, en door gebruik te maken van on-line programma's voor de bewaking van het onderhoud en certificaten wordt de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt. Zo heeft u wel de lusten maar niet de administratieve lasten van effectief veiligheidsmanagement.
activiteiten: planning en invoering - handboeken - begeleiding - advies - on-line toepassingen
 

Quality management

  Met het kwaliteitsmanagementsysteem van Quality Sailing heeft u het juiste gereedschap om de kwaliteit van uw diensten en producten doorlopend te bewaken. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het continue on-line klanttevredenheids onderzoek. Daarbij hebben uw klanten de gelegenheid een oordeel te geven over uw product. Kritiek en klachten worden beschouwd als positieve hulpmiddelen om kwaliteit te analyseren en waar nodig te verbeteren: een duidelijk signaal naar uw klanten dat u hen serieus neemt.
activiteiten: planning en invoering - handboeken - begeleiding - advies - on-line toepassingen
 

Consultancy

  Diepgaande kennis van wet- en regelgeving en van de technische, operationele en economische aspecten van de traditionele scheepvaart worden toegepast in gedegen adviezen en ondersteuning aan ondernemingen, organisaties en overheden.
juridisch - fiscaal - financiëel - technisch - regelgeving - strategisch - analyses - RI & E
 

ICT

  Quality Sailing ontwikkelt slimme en gebruikersvriendelijke on-line toepassingen voor de traditionele scheepvaart en koopvaardij. Meer dan 20 jaar ICT-ervaring en diepgaande kennis van de bedrijfstak resulteren in effectieve hulpmiddelen voor het beheren en verwerken van informatie en transacties.
on-line toepassingen: safety management - quality management - boekingssystemen - agendering
   
 

© 2011- quality sailing
email: info @ qualitysailing.nl